Gjenvinnbare materialer

TOM2 Sp. z o.o. er ett av de største selskapene i Polen som driver med anskaffelse av gjenvinnbare materialer. Selskapets potensiale og tekniske og menneskelige ressurser gjør det mulig å yte omfattende service til bedrifter innen rasjonell avfallshåndtering. Tilbudet er rettet mot industrianlegg, kommersielle bedrifter, trykkerier, bedrifter som driver med gjenvinning og deponering av avfall, kommunale forvaltningsselskaper, selskaper engasjert i eksport av avfall og selektiv innsamling av avfall, samt deponering av resirkulerbare materialer.

Innsamling av avfall inkluderer følgende materialgrupper:

  1. Gjenvinnbare materialerPapiravfall: papp, avispapir, blandet.
  2. Plast: polyetylenfolie, plastemballasjer, Big-bag-sekker.
  3. Knust glass fra emballasjer, emballasjer laget av tinn og aluminium.

Måten å samle inn avfall på er tilpasset kundenes individuelle behov og skjer vanligvis ved bruk av containere med en kapasitet på 5–33 m3. Vi tilbyr også innsamling av sekundærråstoffer med hjelp andre kjøretøyer.

Foreløpig behandling av resirkulerbare materialer utføres på behandlingssteder i hele Vest-Polen som er utstyrt med ballepresser med en kapasitet på rundt 7 000 tonn per måned. Emballasjeavfall er gjenstand for sortering og ballepressing. Materialer som blir klargjort på denne måten blir sendt direkte til virskomhetene som driver med utvinning eller resirkulering. Selskapet påtar seg ansvaret for resirkulering av sekundære råvarer fra mottak til levering til enheter som driver med gjenvinning.

Selskapet samarbeider med de største papirfabrikkene, stålverkene og bedrifter som driver med behandling av plast lokalisert i Polen og Vest-Europa.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij